Пангеа Груп

Добре дошли!

Пангеа Груп е международна търговска компания за селскостопански и биоенергийни суровини. Ние осъществяваме ефикасна връзка между производителите и потребителите на суровини.
Съвършенство в взаимоотношенията с нашите доставчици и клиенти е нашата основна цел, чието постигане е възможно само с честност, почтеност, надеждност, морална отговорност и ефективност.

Коментарите са забранени.